Aktualne opłaty za wędkowanie w morzu

29-08-2018

 

  Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne (prowadzenie połowów z brzegu lub z innych niż statek urządzeń pływających) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzone na podstawie dowodu uiszczenia opłaty :

 

  •   7 zł w przypadku tygodniowego okresu połowów;
  •   11 zł w przypadku miesięcznego okresu połowów;
  •   42 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.
  •   32 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów, dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832)

 

OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA RYBOŁÓWSTWO REKREACYJNE JEST OBOWIĄZANA POSIADAĆ DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY

 

 Okręgowy Inspektorat zgodnie z ustawą nie wydaje zezwoleń w formie "papierowej", uprawnienia do wędkowania na wodach morskich uzyskuje się przez dokonanie wpłaty na wskazane konto. 

 

 Osoba fizyczna wykonująca rybołówstwo rekreacyjne ma obowiązek posiadać dokument tożsamości, zawierający jej imię, nazwisko i adres, dowód uiszczenia opłaty oraz w przypadku osób korzystających ze zniżek, dokument uprawniający do zniżki. 

 

 Ww. opłaty wnosi się na rachunek Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku :

Nr konta :  NBP O/Gdańsk  60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

 W tytule przelewu proszę wpisać : Za rybołówstwo rekreacyjne na okres ........ (tydzień/miesiąc/12 miesięcy), (Imię i Nazwisko).

 

 

 WAŻNE - okres liczony jest od dnia dokonania wpłaty Podstawa prawna: Art. 90 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514) §16 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz.U.2018, poz.24 t.j.)

 

 

 Więcej informacji na temat aktualnych opłat za wędkowanie w morzu można znaleźć na stronie

Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku.