Blog

Przepisy dotyczące morskiego wędkarstwa rekreacyjnego

Przepisy dotyczące morskiego wędkarstwa rekreacyjnego
    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa... więcej

Wymiary i okresy ochronne organizmów morskich

Wymiary i okresy ochronne organizmów morskich
    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa... więcej

Aktualne opłaty za wędkowanie w morzu

Aktualne opłaty za wędkowanie w morzu
    Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne (prowadzenie połowów z brzegu lub z innych niż statek urządzeń pływających) na obszarach morskich Rzeczypospolitej... więcej